YKS Tarih Konuları – TYT AYT Tarih Soru Dağılımı

2017 – 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte hayatımıza giren YKS ile birçok öğrenci müfredat ve soru dağılımı konusunda sorun yaşamakta. Özellikle çalışmaya yeni başlayacaklar için ders çalışma programı hazırlama konusunda hayati bir önemi bulunmaktadır. YKSDestek.com ekibi olarak sizlere bu başlığımızda YKS Tarih Konu Dağılımı ve YKS Tarih Konuları ‘nı aktarmaya çalışacağız.

Bir diğer önemli husus ile sınavda çıkan soruların dağılımıdır. Örneğin her sene 3-4 tane çıkan konuya göstereceğiniz önem ile her sene 0-1 arasında çıkan başlığa göstereceğiniz önem farklı olmalıdır. Bunun için de YKS Tarih Soru Dağılımı ve YKS Tarih Soruları ‘nı iyi şekilde kavramalısınız.

Sizlere tavsiyemiz:

 • Aşağıda yer alan tabloları detaylı bir şekilde analiz edin.
 • Konu dağılımına göre hangi konulara çalışacağınızı tespit edin.
 • Soru dağılımına göre hangi konulara daha çok önem vereceğinizi belirleyin.
 • TYT-AYT ayrımı ile kendi alanınıza uygun tespitlerde bulunan.

★★ YKS TÜM DERSLER KONU VE SORU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN! ★★

TYT Tarih Konu Dağılımı

1) Tarih Bilimine Giriş 2) İlk Çağ Uygarlıkları
3) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 4) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5) Ortaçağ Avrupa Tarihi 6) Türk İslam Tarihi
7) Türkiye Tarihi 8) Beylikten Devlete (1300-1453)
9) Dünya Gücü Osmanlı Devleti 10) Yeni Çağ Avrupa Tarihi
11) Yakın Çağ Avrupa Tarihi 12) Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
13) 18. Yüzyılda Değişim 14) En Uzun Yüzyıl
15) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 16) 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
17) I. Dünya Savaşı 18) Mondros Ateşkesi, İşgaller
19) Kurtuluş Savaşına Hazırlık 20) I. TBMM Dönemi
21) Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar 22) II. TBMM Dönemi ve Çok Partili
23) Türk İnkılabı 24) Atatürk İlkeleri
25) Atatürk Dönemi Dış Politikası

Tabloyu detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyoruz. TYT Tarih Konu Dağılımı hakkında birçok bilgiye erişebilirsiniz. Bizim bu tablodan çıkarımlarımız mevcut, bunları da aşağıda sizlere listeleyeceğiz. Fakat sizin de yapmanız gereken hangi ünitelerde iyi olduğunuzu, hangilerinde kötü olduğunuzu belirlemek ve ona göre bir yol izlemek.

TYT Tarih Konuları Hakkında

 • Osmanlı Devleti’ne başlık bakımından daha fazla önem verildiğini görüyoruz. Toplamda 13-14 başlığın Osmanlı Devleti zamanına denk geldiği belirlenmekte. Bu yüzden dönemleri iyi şekilde çalışmalısınız.
 • Tarih bilimine giriş ve ilk çağ uygarlıkları her ne kadar çok üniteye sahip olmasa da her sınavda muhakkak sorusunu görüyoruz.
 • Atatürk Dönemi olayları ise sınavın ana konularından biri durumunda. Kısacası Atatürk dönemi yaşanan olayları da iyi şekilde bilmelisiniz.
 • Temel Yeterlilik Testi’nde karşımıza geldiği için TYT Tarih Konuları çok detaya inen sorulardan oluşmuyor, bu yüzden ince hesaplara girmeden basit anlamda değerlendirmelisiniz.

TYT Tarih Konu Dağılımı ve TYT Tarih Konuları’nı bu şekilde anlatmamız mümkün. Şimdi sorulara geçelim.

TYT Tarih Soru Dağılımı

Konu Adı 2014 2015 2016 2017
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1
İlk Çağ Uygarlıkları 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1
İslam Tarihi ve Uygarlığı 1 1 1 1
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Türk İslam Tarihi 1 1 1 1
Türkiye Tarihi 1 1 1 1
Beylikten Devlete (1300-1453) 1 1
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 1 1 1 1
Yeni Çağ Avrupa Tarihi 1
Yakın Çağ Avrupa Tarihi
Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl 1 1 1 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1 1
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1
I. Dünya Savaşı 1 1 1
Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler 1 1 1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi 1 2
I. TBMM Dönemi 1 1 1
Türk İnkılabı 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri 1 1 1 1
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1 1 1
Toplam 15 15 15 15

2014 ile 2017 yılları arasında yapılan sınavlar çerçevesinde ortaya çıkan TYT Tarih Soru Dağılımı bu şekildedir. Görüldüğü üzere bazı konuların son yıllarda hiç gelmediğini görüyoruz. Bu da çalışma planımızı etkilemesi gereken bir mesele. Şimdi aşağıda detaylara geçelim.

TYT Tarih Soruları Hakkında

 • İslam’dan öncesi ve İslamiyet zamanı muhakkak sorunun geldiği başlıklar.
 • Türk İslam Tarihi ile Türkiye Tarihi de aynı şekilde son 4 senede muhakkak 1’er tane gelmiş durumda.
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık dönemi ise bizleri şaşırtan bir başlık. Kimi zaman hiç gelmezken kimi zaman 2 soru ile karşımıza çıkıyor.
 • Yakın Çağ, Arayış Yılları ve 18. Yüzyıl Diplomasisi ise son 4 yılda hiç soru çıkartmamış durumda. Bu da programınızda arkaplana itebileceğiniz anlamına gelebiliyor. (Önem derecesi açısından)
 • 3-4 ünite haricinde genelde her sene sorunun geldiğini maksimum 1 kere fire verdiğini görüyoruz. TYT Tarih Soruları bakımından eşit bir dağılım grafiğinden söz edebiliriz.
 • Tavsiyemiz tüm ünitelere kesinlikle çalışmanız, fakat sorunun nadir geldiği konulara diğerlerine göre daha az özen göstererek zamandan tasarruf etmeniz yönünde.

Böylece TYT Tarih Soru Dağılımı ve TYT Tarih Soruları hakkında detayları aktarmış olduk. Şimdi sırada YKS Tarih Konu Dağılımı ve YKS Tarih Soru Dağılımı’nın ikinci oturumu olan AYT var. Alanınız gereği sorumlu olduğunuz bu ders ile ilgili detayları aktaralım.

AYT Tarih Konu Dağılımı

1) Tarih Bilimine Giriş 2) Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3) İlk Türk Devletleri 4) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5) Türk-İslam Devletleri 6) Türkiye Tarihi
7) Beylikten Devlete (1300-1453) 8) Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9) Arayış Yılları (17. Yüzyıl) 10) Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11) En Uzun Yüzyıl (1800-1922) 12) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
13) 1881’den 1919’a Mustafa Kemal 14) Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
15) Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 16) Türk İnkılabı
17) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 18) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
19) Atatürk’ün Ölümü 20) Yüzyılın Başlarında Dünya
21) İkinci Dünya Savaşı 22) Soğuk Savaş Dönemi
23) Yumuşama Dönemi ve Sonrası 24) Küreselleşen Dünya
25) Türklerde Devlet Teşkilatı 26) Türklerde Toplum Yapısı
27) Türklerde Hukuk 28) Türklerde Ekonomi
29) Türklerde Eğitim 30) Türklerde Sanat

AYT Tarih Konu Dağılımı incelendiğinde Temel Yeterlilik Testi’nde yer alan tüm başlıkların haricinde ekstra müfredatın olduğunu görüyoruz. Bunları sınıflandıracak olursak Atatürk’ün son yılları, Soğuk Savaş ve İkinci Dünya Savaşı, Yakın Tarih Olayları ve Türkler’in detaylı tarihi olarak görebiliriz. 30 tane maddeden oluşan listeye göre yorumlarımızı yapalım.

AYT Tarih Konuları Hakkında

 • Alan Yeterlilik Testi, detay sorularının daha fazla olduğu bir sınav durumunda. Bu yüzden ilk oturumdaki ile aynı mantıkta içerikler ile karşılaşmayacaksınız.
 • Fakat ilk oturuma göstereceğiniz özen ile ikinci oturumun başlangıç konularını kapatmış olacaksınız ve büyük bir zaman tasarrufu ortaya koyacaksınız.
 • 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan olaylar biraz daha ön planda. Bu yüzden Atatürk dönemi olayları, 20. yüzyıl dünya tarihine özen göstermenizi tavsiye ederiz.
 • Listenin genişliği sizi korkutmasın. AYT Tarih Konuları ‘na verimli bir şekilde oturup çalıştığınızda birkaç haftada rahatlıkla bitirip test çözmeye başlayabilirsiniz.

AYT Tarih Konu Dağılımı ve AYT Tarih Konuları ile ilgili bilgilerimizi verdikten sonra şimdi soru dağılımına geçelim.

AYT Tarih Soru Dağılımı

Konu Adı 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1
İlk Çağ Medeniyetleri 1 2 2 3
İslam Öncesi Türk Tarihi 5 2 4 2 2 2
İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 1 1 2
İlk Türk İslam Devletleri 5 4 5 4 3 1
Türkiye Tarihi 2 2 1 2 3
Orta Çağ’da Avrupa 1 1 2
Beylikten Devlete 1 1 2 1 2
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti 1 2 2 1 1 3
Arayış Yılları 1 1 2
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa 3 1 2 1
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması 3 1
En Uzun Yüzyıl 5 4 3 4 3 4
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 6 3 4 4 3 4
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 1
Birinci Dünya Savaşı 2
İnkılap Tarihi Tüm Konular 4 6 7 7 7
20.Yüzyıl Başlarında Dünya 4 5 2 2 2 1
İkinci Dünya Savaşı 3 4 2 3 3 4
Soğuk Savaş Dönemi 2 7 4 4 4 5
Yumuşama Dönemi 1 2 2 1 1
Küreselleşen Dünya 5 2 2 1 1
TOPLAM 44 44 44 44 44 44

Yukarıdaki tabloda AYT Tarih Soru Dağılımı ile ilgili istatistikleri inceleyebilirsiniz. Geçtiğimiz 4 senede yapılan sınavlar esas alınarak hesaplanmıştır. Tablodaki değerler hem Tarih-1 hem de Tarih-2 sınavı baz alınarak hesaplanmıştır. Fakat müfredat olarak aralarında fark yoktur.

AYT Tarih Soruları Hakkında

 • Soğuk Savaş dönemi sınavın en çok tercih edilen başlıklarından. Her sene en az 4 soru ile karşımıza çıkıyor.
 • İnkilap Tarihi ise 2011’de herhangi bir şekilde karşımıza çıkmasa bile son 3 yılda 7’şer kere sınavda yerini almış.
 • Bir diğer tercih edilen ünite ise En Uzun Yüzyıl. 4-5 soru ile karşımıza çıkan bu üniteye dikkat etmenizi öneririz.
 • İlk Türk İslam Tarihi ise son senelerde düşüşte. 2016’da 1’e kadar düşüş yaşamış.
 • Özellikle son sene gördüğünüz müfredattan çıkanlar genelde eleyici, sıralama belirleyici sorular. Bu yüzden o ünitelere dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
 • AYT Tarih Soruları ilk oturuma göre daha bilgi isteyici, detaylıdır.

AYT Tarih Soru Dağılımı ve AYT Tarih Soruları hakkında detayları da tamamlamış olduk. Böylece YKS Tarih Soruları ve YKS Tarih Konuları için tüm veriler bitti. Fakat merak edilen konulara değinerek sizleri daha detaylı bilgilendirmeye çalışalım.

YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı Merak Edilenler

YKS Tarih Konu Dağılımı’nı oturuma bölmeli miyiz?

Sözel ve eşit ağırlık öğrencileri hem ilk oturumda hem de ikinci oturumda bu dersle karşı karşıya kalıyor. Çalışma yaparken ise oturum oturum mu yoksa birlikte mi çalışacakları konusunda kafaları karışmış oluyor. Bizim tavsiyemiz bu derse bir bütün halinde bakmanız ve tüm konuları müfredat ve sınav ayrımı yapmadan çalışmanız yönünde. Böylece akılda kalıcılık daha fazla mümkün olacaktır.

İlk Oturum Soruları Kolay Olur mu?

YKS Tarih Konu Dağılımı bakımından ilk oturum hem daha az müfredata hem de daha genel anlatımlara sahip. Bu da karşımıza çıkacakların yorumlamaya müsait ve kolay olacağı yönünde. Fakat bu sizi yanıltmasın, pratik kazanmadığınız sürece çözmeniz oldukça zor.

Soru Sayısı Az Olduğu için Yapmasak Olur mu?

Bilindiği üzere Alan Yeterlilik Testi’nden ziyade Temel Yeterlilik Testi’nde çıkacak soru sayısı bir hayli düştü. 20’de 7lik bir orana geriledi. Ayrıca önem katsayısı da düşünce öğrencilerin kafasında “Acaba çözmesem mi, çalışmasam mı?” sorusu beliriyor. Burada bizim tavsiyemiz eğer Türkçe ve Matematik derslerinde ünite eksikliğiniz çok fazla ise, evet bu derse önem vermeyin. Ama her şey tıkırında ilerliyorsa unutmayın ki burada çözeceğiniz ve alacağınız puanlar sizi binlerce kişinin önüne atabilir. Bu yüzden YKS Tarih Konuları’na önem gösterin.

YKS Tarih Soru Dağılımı ‘na göre Hangi Başlıklara Önem Gösterelim?

Bu da bir önceki merak edilen konusu ile benzer durumda. Eğer zamanınız yoksa ve ayrım yapmanız gerekecekse, sizlere sunduğumuz YKS Tarih Soruları ile ilgili tabloyu inceleyerek en çok çıkan başlıklara önem gösterebilirsiniz. Fakat tavsiyemiz ayrım yapmamanız yönünde.

YKS Tarih Soruları sayısal bölüm için önemli mi?

Sayısal öğrencisi iseniz YKS Tarih Soruları içinde sizi ilgilendiren kısım TYT olacaktır. İlk oturumda çıkanlardan sorumlusunuz fakat ikinci oturumda sadece Matematik ve Fen Bilimleri çözmeniz yeterli.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 oy, ortalama: 5,00)
Loading...
 1. Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1 sınavına girenler çözecekleri tarih soruları için tyt tarih konularına mı çalışmalılar yoksa ayt tarih konularına mı? Yani Sosyal Bilimler 2 kısmındaki tarih konuları ile aynı mı yoksa değil mi?

  1. İki alan arasında tarih dersi açısından büyük farklar bulunmamaktadır. Fakat tavsiyemiz hem tyt hem de ayt müfredatına çalışmanız yönünde.

 2. YKS’de adam gibi yapabildiğim tek ders tarih… Matematik ve Türkçe’deki netimi arttırmaya çalışıyorum. Bu sene ikinci girişim ve artık muhakkak bir yere kapak atmam gerekiyor.

  1. Tam tersine ortak konular iki sınavda da yer alacağı için onlara daha fazla önem göstermeniz gerekmektedir. Böylece bir taşta iki kuş vurmuş olacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir